Yayın Hakkında

Sempozyumda sunulan bildirilerin özetleri ve tam metinleri e-kitap olarak yayınlanacaktır.