Sempozyum Çağrısı SYMPOSIUM CALL

YENİ DUYURU

NEW ANNOUNCEMENT

Değerli Bilim İnsanları,                

İlki 2017 yılında Antalya’da, ikincisi 2018 yılında Üsküp-Makedonya’da düzenlenen Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumunun 3’üncüsü 12-14 Nisan 2019 tarihleri arasında yine Antalya’da GRAND PARK LARA otelinde düzenlenecektir. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Makedonya, Ukrayna, Bulgaristan ve Afganistan başta olmak üzere farklı ülkelerden sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde uzmanlaşmış seçkin bilim insanlarının güncel çalışmalarını ve görüşlerini kapsayacak olan sempozyumumuza katılımınız bizim için mutluluk ve onur vesilesi olacaktır.      

Başvuru sürecinde gönderdiğiniz bildiri özetleri hakem incelemesinden geçtikten sonra sempozyum öncesinde; tam metinler ise sempozyumdan bir ay sonra ISBN’li e-kitap olarak yayımlanacaktır.

ÜAK (Üniversitelerarası Kurul) akademik teşvik kriterlerinde öngörülen 5 farklı ülkeden katılım koşullarını sağlayan sempozyumumuza katılımınızı diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Türklerin Dünyası Enstitüsü

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Dear Scientists,

The 3rd International Turkish World Social Sciences symposium, the first held in Antalya in 2017 and the second held in Skopje-Macedonia in 2018, will be held again between 12-14 April 2019 at the Grand Park Lara Hotel in Antalya. Your participation in our symposium, which will include the current works and views of distinguished scientists who are specialized in different disciplines of Social Sciences from different countries such as Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Macedonia, Ukraine, Bulgaria and Afghanistan, will be an occasion of happiness and honor for us.The abstracts of the papers submitted during the application process will be published before the symposium after the referee’s review and the full texts will be published as an e-book from ISBN one month after the symposium.   

We wish you to participate in our symposium which provides the conditions for participation from 5 different countries foreseen in the academic incentive criteria of ÜAK (Interuniversity Board).

Sincerely,

 

 

 

Institute of World of Turks

Symposium Regulation Board