Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:                              29.11.2019
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş:                                       12.12.2020
Sempozyum Kayıt ve Son Ödeme:                               15.12.2020
Sempozyum Programının İlanı:                                   16.12.2020        

Tam Metin Gönderme Bitiş:                                         25.12.2020