Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:                              19.04.2021
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş:                                       23.07.2021
Sempozyum Kayıt ve Son Ödeme:                               30.07.2021
Sempozyum Programının İlanı:                                   02.08.2021        

Tam Metin Gönderme Bitiş:                                         20.08.2021