Düzenleme Kurulu

 Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL

Düzenleme Kurulu

                                                 Doç. Dr. Ümit YILDIZZ

Dr. Öğr. Üyesi Berker KURT

Dr. Öğr. Üyesi Can ÇAKMAKCI

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ

Prof. Dr. (c.h.) Mehmet Şükrü GÜZEL