Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Başkanı

Dr. Osman Kubilay GÜL

Düzenleme Kurulu

Dr. Ülker ŞEN

Dr. İbrahim ÖZBAKIR

Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Dr. Özkan AYDOĞDU

Dr. Ebru BOZPOLAT

Dr. Celal Can ÇAKMAKCI

Dr. Berker KURT