Düzenleme Kurulu

 Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Grıgoriy SEMENİUK

Doç. Dr. Ümit YILDIZ

Doç. Dr. İrına POKROVSKA

Dr. Öğr. Üyesi Berker KURT

Dr. Öğr. Üyesi Olga PIŞNÖHA

Dr. Öğr. Üyesi Can ÇAKMAKCI

Prof. Dr. (c.h.) Mehmet Şükrü GÜZEL