Bilim Kurulu

Adı Soyadı Görev Yeri
Prof. Dr. Ahmet BURAN Fırat Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN Trakya Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Ali YAKICI Gazi Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Amina SİLJAK Saraybosna Üniversitesi / Bosna Hersek
Prof. Dr. Aykut Emre BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Behruz BEKBABAYİ Allameh Tabataba’i Üniverstiesi / İran
Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ Kırıkkale Üniversitesi/ Türkiye
Prof. Dr. Celal DEMİR Afyon Kocatepe Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Çağatay ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Ekrem CAUSEVİC Zagrep Üniversitesi / Hırvatistan
Prof. Dr. Ercan ALKAYA Fırat Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Erdal AÇIKSES Fırat Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK Ardahan Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Fadıl HOCA Vizyon Üniversitesi / Makedonya
Prof. Dr. Gadir GOLKARİAN Yakın Doğu Üniversitesi / KKTC
Prof. Dr. Galina MİŞKİNİENE Vilnius Üniversitesi / Litvanya
Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ Gazi Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Grıgoriy SEMENİUK Taras Shevchenko Uluslararası Üniversitesi/Ukrayna
Prof. Dr. Gürsel UYANIK Atatürk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. İrfan MORİNA Kosova Üniversitesi / Kosova
Prof. Dr. Kubatbek TABALDİEV Manas Üniversitesi / Kırgızistan
Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Gotse Delçev Üniversitesi / Makedonya
Prof. Dr. Mammedov MAHARREM Bakü Devlet Üniversitesi / Azerbaycan
Prof. Dr. Maria LEONTİÇ Gotse Delçev Üniversitesi / Makedonya
Prof. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Fırat Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Muhsin HALİS Sakarya Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Mustafa SEVER Gazi Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Mustafa TALAS Ömer Halisdemir Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Nazım İBRAHİM Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Makedonya
Prof. Dr. Nazmi AVCI Süleyman Demirel Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Necati DEMİR Gazi Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Oktay Ahmed AYBERK Kiril ve Metodiy Üniversitesi /Makedonya
Prof. Dr. Osman KUNDURACI Selçuk Üniversitesi/ Türkiye
Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY Fırat Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Rıdvan CANIM Trakya Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Rüfat RÜSTEMOV Bakü Devlet Üniversitesi / Azerbaycan
Prof. Dr. Salih BARIŞIK Gazi Osman Paşa Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Seyfettin RZASOY Milli Elmler Akademiyası / Azerbaycan
Prof. Dr. Şükrü BALCI Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Tsendiin BATTULGA Moğolistan Devlet Üniversitesi / Moğolistan
Prof. Dr. Turgut GÖĞEBAKAN Atatürk Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. İrına POKROVSKA Taras Shevchenko Uluslararası Üniversitesi/Ukrayna
Doç. Dr. Abdulhakim MEHMET Minzu Üniversitesi / Çin
Doç. Dr. Adem ÖGER Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU Milli Elmler Akademiyası / Azerbaycan
Doç. Dr. Bülent AKBABA Gazi Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Bülent AKSOY Gazi Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Cabbar IŞANKUL Özbekistan Bilimler Akademisi / Özbekistan
Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT Kafkas Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Cevat EKER Bülent Ecevit Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Ebru BOZPOLAT Cumhuriyet Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Edina SOLAK Zenica Üniversitesi / Bosna Hersek
Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ Cumhuriyet Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Esra Nur TİRYAKİ Mustafa Kemal Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Fatih ÖZEK Fırat Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Gülbanu DUMAN Bülent Ecevit Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Gülbehrem MOLOTOVA Suleymenov Şarkiyat Enstitüsü / Kazakistan
Doç. Dr. İlhan UÇAR Sakarya Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. İsmail KIVRIM Gaziantep Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Kemalettin DENİZ Gazi Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL Osmangazi Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Luidmila FEDOTOVA Komrat Devlet Üniversitesi / Moldova
Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ Giresun Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Mehmet  Ali EROĞLU Akdeniz Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Mutlu DEVECİ Fırat Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Oksana SORONİKA Çuvaş Devlet Üniversitesi / Çuvaşistan
Doç. Dr. Onur BEKİROĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Cumhuriyet Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Osman YILDIZ Kıbrıs İlim Üniversitesi / KKTC
Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER Sakarya Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Qaliba HACİYEVA Nahcivan Devlet Üniversitesi / Azerbaycan
Doç. Dr. Sultan Murat TOPÇU Erciyes Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Tudora ARNAUT Taras Shevchenko Üniversitesi / Ukrayna
Doç. Dr. Türker KURT Gazi Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Zeki BOYRAZ Fırat Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ Aydın Andan Menderes Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Akın KONAK Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi  Ayşe Ülkü KAN Fırat Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Berker KURT Akdeniz Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Birsen SERHATLIOĞLU Fırat Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Can ÇAKMAKÇI Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KARATAŞ Yıldırım Bayezıt Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ergun ACAR Sinop Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN Giresun Üniversitesi / Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ Kıbrıs İlim Üniversitesi / KKTC
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet YILMAZ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi İclal GÖKKUŞ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN Trakya Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TATÇI Gazi Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Olga PIŞNÖHA Taras Shevchenko Uluslararası Üniversitesi/Ukrayna
Dr. Öğr. Üyesi Onur TAYDAŞ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN Erciyes Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Kürşad KOCA Cyril and Metodius Üniversitesi / Makedonya
Dr. Öğr. Üyesi Selman ABLAK Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk KARAKUŞ Gazi Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü YANCI  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ümit EKER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan ÖNER Fırat Üniversitesi / Türkiye
Dr. Murat KARATAŞ  Abdullah Gül Üniversitesi / Türkiye