Bilim Kurulu

Adı Soyadı Görev Yeri
Prof. Dr. Adem ÖGER Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent AKSOY Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Cavit YEŞİLYURT Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail KIVRIM Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mutlu DEVECİ Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Sultan Murat TOPÇU Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ufuk KARAKUŞ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki BOYRAZ İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Esra Nur TİRYAKİ Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih ÖZEK Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Gül Banu DUMAN Bülent Ecevit Üniversitesi
Doç. Dr. Gülbehrem MOLOTOVA Suleymenov Şarkiyat Enstitüsü / Kazakistan
Doç. Dr. İlhan UÇAR Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Irina POKROVSKA Taras Shevchenko Uluslararası Üniversitesi/Ukrayna
Doç. Dr. Kemalettin DENİZ Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Liudmila FEDOTOVA Komrat Devlet Üniversitesi / Moldova
Doç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ Giresun Üniversitesi
Doç. Dr. Oksana SORONİKA Çuvaş Devlet Üniversitesi / Çuvaşistan
Doç. Dr. Onur BEKİROĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Osman YILDIZ Kıbrıs İlim Üniversitesi / KKTC
Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Qaliba HACİYEVA Nahcivan Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Tudora ARNAUT Taras Shevchenko Üniversitesi / Ukrayna
Doç. Dr. Türker KURT Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ümit EKER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Üyesi Selman ABLAK Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Akın KONAK Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Berker KURT Akdeniz Üniversitesi
   
Dr. Öğr. Üyesi Can ÇAKMAKÇI Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KARATAŞ Yıldırım Bayezıt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ergun ACAR Sinop Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet YILMAZ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İclal GÖKKUŞ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN Trakya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TATÇI Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Olga PIŞNÖHA Taras Shevchenko Uluslararası Üniversitesi/Ukrayna
Dr. Öğr. Üyesi Onur TAYDAŞ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN Erciyes Üniversitesi
Dr. Murat KARATAŞ Abdullah Gül Üniversitesi