IV. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

17-18 ARALIK 2020

             Değerli Bilim İnsanları,   
            İlki 2017 yılında Antalya’da, ikincisi 2018 yılında Makedonya Üsküp’te, üçüncüsü 2019 yılında Antalya’da düzenlenen Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumunun 4.sü 17-18 Aralık 2020 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecektir. Türkiye, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Makedonya, Bulgaristan, Afganistan ve Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerden sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde uzmanlaşmış seçkin bilim insanlarının güncel çalışmalarını ve görüşlerini kapsayacak olan sempozyumumuza katılımınız bizim için mutluluk ve onur vesilesi olacaktır.      
            Başvuru sürecinde gönderdiğiniz bildiri özetleri hakem incelemesinden geçtikten sonra sempozyum öncesinde; tam metinler ise sempozyumun bitişini takiben en geç 31 Aralık 2020 tarihinde ISBN’li e-kitap olarak yayımlanacaktır. Sempozyumumuza katılımınızı diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Türklerin Dünyası Enstitüsü Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI YAYIMLANMIŞTIR.

TAM METİN BİLDİRİ KİTABI